Voorwaarden en disclaimer

Om misverstanden te voorkomen en om u een duidelijk beeld te geven van hoe er gewerkt wordt in de praktijk, heb ik een aantal voorwaarden opgesteld die hieronder aangegeven worden. Indien u een dienst afneemt bij Praktijk Havayah zult u ten allen tijde op deze voorwaarden gewezen worden. Door het afnemen van een dienst bij Praktijk Havayah gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1) Indien u een dienst afneemt bij Praktijk Havayah ga ik er van uit dat u eerlijk bent en dat de (eventueel) door u gegeven informatie juist is. Bij het geven van foutieve informatie/onjuistheden en of onwaarheden zal de aan u gegeven dienst niet optimaal zijn.

2) Een dienst bij Praktijk Havayah geschiedt op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor u eigen beslissingen. Praktijk Havayah geeft u enkel inzichten/handvatten.

3) Praktijk Havayah doet geen medische uitspraken, indien u zich niet goed voelt of klachten heeft adviseer ik u altijd naar u huisarts te gaan! De cliënt begrijpt dat de consulten en/of andere activiteiten niet kunnen worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en behandelingen. Wanneer u met zware emotionele problemen zit, zult u uw eigen verantwoording moeten nemen en tijdig op zoek moeten gaan naar professionele hulpverlening.

4) De kosten voor alle diensten staan vermeld op de website van Praktijk Havayah, www.praktijk-havayah.nl. Deze zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.

Voor de meeste diensten geldt dat de betaling van te voren via bankoverschrijving/webshop moet worden voldaan.
Als u Praktijk Havayah bij u aan huis wilt boeken voor een of meer van de genoemde diensten (aangeboden op www.praktijk-havayah.nl), dient de betaling altijd achteraf contant voldaan te worden. Het bedrag zal ten alle tijden van te voren met u worden besproken.

Uitzondering hierin is Healing,  Luisterend oor, de workshop Intuïtief schilderen en het Energetisch Reinigen van uw woning. Bij boeking van deze diensten vraag ik een aanbetaling van 35%. Zodra de betaling ontvangen is, is de boeking definitief en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

5) Buiten Almere komen er reiskosten bij van € 0,22 per gereden kilometers en eventuele parkeerkosten.

6) Voor alle diensten geldt dat de klant een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af dient te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

7) Er wordt geen geld terug gegeven op diensten die Praktijk Havayah aanbiedt. Indien u vooraf of achteraf betaald heeft voor een van de diensten die Praktijk Havayah u aanbiedt gaat u hiermee akkoord. Indien er omstandigheden zijn waardoor u een van de diensten waarvoor u betaald heeft niet voort kan zetten wegens omstandigheden kan er altijd gekeken worden naar een oplossing (in overleg) zodat u dienst op een ander tijdstip voortgezet kan worden.

8) Praktijk Havayah zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk Havayah daartoe verplicht is of wanneer Praktijk Havayah schriftelijk toestemming heeft verkregen van de cliënt.

9) De informatie voortkomend uit consulten is persoonlijk en worden niet aan derden verstrekt. Indien u bij een consult een foto meestuurt van een ander persoon, dient u daar vooraf toestemming aan te vragen als het gaat om vragen of healing van de persoon op de foto.


Disclaimer voor www.praktijk-havayah.nl

Praktijk Havayah (Kamer van Koophandel: 32169527) verleent u hierbij toegang tot www.praktijk-havayah.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Praktijk Havayah behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Praktijk Havayah spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Praktijk Havayah nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Praktijk Havayah.

De website van Praktijk Havayah is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie. Deze licentie staat anderen alleen toe om mijn werken te downloaden en delen met anderen, zolang ze het werk intact laten en niet commercieel gebruiken. Naamsvermelding en een link plaatsen is verplicht.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.